Privacy Verklaring

Dun Agro Hemp Group streeft ernaar u kwaliteitsdiensten te bieden en dit beleid schetst onze voortdurende verplichtingen tegenover u met betrekking tot hoe wij uw persoonlijke informatie beheren.

We hebben de Australian Privacy Principles (APP’s) overgenomen in de Privacy Act 1988 (Cth) (de Privacy Act). De NPP’s bepalen de manier waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan, beveiligen en verwijderen.

Een kopie van de Australische privacy is verkrijgbaar op de website van The Office of the Australian Information Commissioner op www.aoic.gov.au

Wat is persoonlijke informatie en waarom verzamelen we deze?

Persoonlijke informatie is informatie of een mening die een persoon identificeert. Voorbeelden van persoonlijke informatie die we verzamelen zijn: namen, adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers.

Deze persoonlijke informatie wordt op vele manieren verkregen, waaronder interviews, correspondentie, telefonisch en per fax, per e-mail, via onze website www.dunagrohempgroup.nl, van uw website, van media en publicaties, van andere openbaar beschikbare bronnen, van cookies en van derde partijen. We garanderen geen websitelinks of beleid van geautoriseerde derden.

We verzamelen uw persoonlijke informatie met als voornaamste doel onze diensten aan u te leveren, informatie aan onze klanten te verstrekken en marketing. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor secundaire doeleinden die nauw verband houden met het primaire doel, in omstandigheden waarin u redelijkerwijs een dergelijk gebruik of openbaarmaking zou verwachten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze mailing / marketinglijsten door schriftelijk contact met ons op te nemen.

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen, zullen we u, waar van toepassing en waar mogelijk, uitleggen waarom we de informatie verzamelen en hoe we deze willen gebruiken.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie wordt in de Privacywet gedefinieerd als informatie of opinie over zaken als de raciale of etnische afkomst van een persoon, politieke meningen, lidmaatschap van een politieke vereniging, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of andere beroepsorganisatie, strafblad of gezondheidsinformatie.

Gevoelige informatie wordt alleen door ons gebruikt:

  • Voor het primaire doel waarvoor het werd verkregen
  • Voor een secundair doel dat rechtstreeks verband houdt met het primaire doel
  • Met uw toestemming; of waar vereist of wettelijk toegestaan.

Derden

Waar redelijk en praktisch mogelijk om dit te doen, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen van u verzamelen. In sommige omstandigheden kunnen we echter door derden van informatie worden voorzien. In een dergelijk geval zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld van de informatie die ons door de derde partij is verstrekt.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie kan in een aantal omstandigheden worden bekendgemaakt, waaronder:

  • Derden waar u instemt met het gebruik of de openbaarmaking; en
  • Waar vereist of wettelijk toegestaan.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op een manier die deze redelijkerwijs beschermt tegen misbruik en verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking.

Wanneer uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze werd verkregen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te vernietigen of permanent te de-identificeren. De meeste persoonlijke informatie wordt echter opgeslagen in klantbestanden die door ons minimaal 7 jaar worden bewaard.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en deze bijwerken en / of corrigeren, behoudens bepaalde uitzonderingen. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie, neem dan schriftelijk contact met ons op.

Dun Agro Hemp Group brengt geen kosten in rekening voor uw toegangsverzoek, maar kan administratieve kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van uw persoonlijke gegevens.

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we identificatie van u nodig hebben voordat de gevraagde informatie wordt vrijgegeven.

De kwaliteit van uw persoonlijke informatie behouden

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens actueel zijn. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Als u vindt dat de informatie waarover wij beschikken niet actueel of onnauwkeurig is, dient u ons zo snel mogelijk te informeren, zodat we onze gegevens kunnen bijwerken en ervoor kunnen zorgen dat we u kwaliteitsdiensten kunnen blijven bieden.

beleidsupdates

Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen en is beschikbaar op onze website.

Privacybeleid Klachten en vragen

Als u vragen of klachten heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

Raadhuisweg 11, 9665 JE Oude Pekela

info@dunagro.nl

+31 597 67 55 92

Pin It on Pinterest